English description please click english above.    last update: 7-6-2017

Atrapa sueños - dromen vangen

small changes make big impacts

Atrapa Sueños is in 2010 in Nederland opgericht en heeft zijn Nederlandse basis in Wormer. De stichting ondersteunt en organiseert projecten voor kinderen in het dorpje Poneloya in Nicaragua. Atrapa Sueños ondersteunt alleen daar waar geen andere stichtingen of kerkelijke projecten mee bezig zijn. We organiseren en ondersteunen zelf direct of vervullen een mediators positie voor vrijwilligers of bedrijven die zelf willen helpen. Zie voor onze eerdere projecten de link geschiedenis beneden deze pagina.

De werkzaamheden van Atrapa Sueños zijn altijd gericht op opvoeding en educatie van kinderen in de leeftijd van 3-15 jaar. Dit doen wij door middel van eigen projecten (engelse les, kunst en theater workshoppen) , door het ondersteunen van de preschool van Poneloya, of door ondersteuning bij het aanschaffen van schoolmaterialen. Een belangrijk uitgangspunt van Atrapa Sueños is buurtparticipatie. De activiteiten moeten ten alle tijde gedragen worden door de gemeenschap en uiteindelijk door hunzelf overgenomen worden. We geloven in het concept "small changes make big impact", kleine veranderingen hebben grote impact.

Onze projecten zijn kleinschalig gericht op een relatieve kleine groep mensen (de kinderen en hun ouders ) van Poneloya Nicaragua. We vragen veel vrijwillige medewerking van de bewoners zelf waardoor we ze, met een steuntje in de rug, leren om zelf verantwoording te nemen voor hun leefgemeenschap. Onze projecten zelf zijn vooral gericht op de kinderen van Poneloya. Want  de basis van een participatie gemeenschap begint bij de kinderen.

Momenteel richten wij ons grotendeels op de peuterschool.

wilt u ons ook steunen?
Dan kunt u een bedrag overmaken op:
NL26 INGB 0005066250 te Wormer t.n.v Atrapa Sueños ,
kvk 37162688 , postadres: talingstraat 41, 1531 VH Wormer
Adres: donde fue el tamarindo 1 1/2 cuadra norte, La Casa Azul, Poneloya, Leon, Nicaragua
volg ons op onze facebook pagina!

 ©Atrapa Sueños